Kính gửi Quý khách hàng!

Luật Thành Đô xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng, Luật Thành Đô đã nghiên cứu và gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan tới Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tham khảo.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư 2014;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan chuyên môn để xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Cơ quan chuyên môn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;

chỉnh cho nhà đầu tư;

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính (nếu địa điểm này trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư) trên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố.

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY Giấy CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

3.1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm như sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định và Biên bản họp bản sao của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh;

(4) Báo cáo trực tuyến tại trang dautunuocngoai.gov.vn;

(5) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

(6) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như: Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án;

(7) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

3.2. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà quý khách hàng lựa chọn và thực hiện đăng ký đầu tư vào dự án, quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp gồm:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Biên bản họp hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp về việc thay đổi;

(3) Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi;

(4) Tài liệu giải trình/chứng minh cho việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC & PHÍ DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

4.1. Nội dung công việc của Luật Thành Đô

(1) Tư vấn doanh nghiệp về các điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư & giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi mẫu con dấu;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(6) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mẫu con dấu;

(7) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(8) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;